Generals#

Nom Descripció Enllaç
Advanced Custom Fields Sistema flexible de camps extres per als content post types https://ca.wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
Option Tree Sistems per crear les opcions d'un theme https://wordpress.org/plugins/option-tree/
Slim Maintenance Mode Simple extensió per posar en manteniment el lloc web https://es.wordpress.org/plugins/slim-maintenance-mode/
GDPR Cookie Compliance (CCPA ready) Integrador de cookies de forma granular https://ca.wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance/

Tools#

  • WP Rollback: https://wordpress.org/plugins/wp-rollback/

Imatges#

  • Easy Watermark: https://ca.wordpress.org/plugins/easy-watermark/
  • Galeria amb lightbox: WP Featherlight

Formularis de contacte#

  • https://ca.wordpress.org/plugins/contact-form-7/
  • Guarda els missatges rebuts via formulari: https://wordpress.org/plugins/flamingo/

Cache & Optimization#

  • WP Super Cache
  • Autoptimize
  • Async Javascript

SEO#

  • Yoast SEO
  • The SEO Framework